تشریح سفر هیات رسانه ای ایران به افغانستان از زبان دکتر صدرالحسینی
تهران – ایرنا – دکتر سید رضا صدرالحسینی کارشناس و تحلیلگر مسائل روابط بین الملل که سرپرستی هیات رسانه ای جمهوری اسلامی ایران به افغانستان را برعهده داشته است ؛ روز شنبه در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا نتایج و دستاوردهای این سفر را تشریح کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85338104/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C