تشدید درگیری در غرب میانمار و آوارگی هزاران نفر
تهران- ایرنا- به دنبال تشدید درگیری میان گروه شورشی موسوم به ارتش آراکان در میانمار و سربازان حکومت نظامی در این کشور در شهر راخین در غرب، هزاران نفر از بیم جان خود این منطقه را ترک کرده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85366456/%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1