تداوم تنش‌ها در روابط هند و مالدیو بر سر غزه
تهران-ایرنا- پس از آنکه سه وزیر دولت مالدیو، نخست وزیر هند را عروسک خیمه شب بازی رژیم صهیونیستی نامیدند، گردشگران هندی سفرهای خود به این کشور را لغو کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85349143/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D9%87