تخلیه مناطقی از شمال استرالیا در پی جاری شدن سیل
تهران- ایرنا- به دنبال جاری شدن سیل در شمال شرقی استرالیا، صدها نفر از ساکنان این مناطق منازل خود را تخلیه کرده و برخی برای فرار از صدمات سیل به سقف خانه‌ها پناه بردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85325315/%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%84