تحولات تازه میانمار؛ عفو آنگ سانگ سوچی و تمدید وضعیت اضطراری


تهران- ایرنا- جدیدترین تحولات صورت گرفته در میانمار نشان می دهد حاکمان نظامی این کشور آنگ سان سوچی رئیس‌جمهور سابق میانمار را مورد عفو قرار دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85186434/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A2%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D9%88%DA%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C