تحریم‌های ضد روسی ژاپن به ۴۹۴ مورد رسید
تهران-ایرنا- دولت ژاپن با اعلام تحریم‌های جدید خود علیه روسیه، این تحریم‌ها را به ۴۹۴ مورد رساند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85322897/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B4%DB%B9%DB%B4-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF