تحریم‌های جدید کره‌جنوبی علیه کره‌شمالی
تهران – ایرنا – سئول در اقدامات تقابلی جدید علیه پیونگ‌یانگ، امروز چهارشنبه، دو فرد، سه نهاد و ۱۱ کشتی مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی کره شمالی را تحریم کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85357043/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C