تایپه از پکن خواست به حفظ صلح کمک کند
تهران– ایرنا–رئیس‌ منطقه تایوان، دو هفته پیش از برگزاری رقابت‌های انتخاباتی این کشور متاثر از بحث‌ها بر سر روابط این جزیره با چین، در سخنرانی سال نوی میلادی از پکن خواست به حفظ صلح در منطقه کمک کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85339801/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D8%AF