تایوان: ۳۳ هواپیمای نظامی چین در اطراف جزیره پرواز کردند
تهران- ایرنا- تایوان اعلام کرد که ۳۳ هواپیمای نظامی و ۷ کشتی نیروی دریایی چین را در اطراف این جزیره مشاهده کرده که بزرگترین نمایش قدرت پکن پس از برگزاری انتخابات تایپه محسوب می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85366494/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%DB%B3%DB%B3-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF