تایوان یک موشک کروز دوربرد آزمایش کرد


تهران- ایرنا- تایوان در بحبوحه تنش‌ها با پکن یک موشک کروز دوربرد با قابلیت حمله به مرکز و شرق چین آزمایش کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85023268/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%AF