تایوان مدعی مشاهده شش بالون چینی دیگر شد
تهران– ایرنا- وزارت دفاع تایوان اعلام کرد روز گذشته (یکشنبه) شش بالون چینی دیگر را در حال پرواز بر فراز تنگه تایوان شناسایی کرده است که یکی از آنها از جزیره عبور کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85361574/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF