تایوان مدعی فعالیت نظامی بیشتر چین در آستانه انتخابات خود شد
تهران- ایرنا- تایوان در آستانه برگزاری انتخابات در این جزیره مدعی شد که فعالیت نظامی چین با پرواز جنگنده و حرکت کشتی‌ها در حوالی تایوان افزایش پیدا کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85330606/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF