تایوان: در مقابل تهدیدات عقب‌نشینی نمی‌کنیم


تهران-ایرنا- ویلیام لای معاون رئیس کنونی منطقه تایوان در توقف ترانزیتی خود در آمریکا (در مسیر پرواز به پاراگوئه) با وجود تاکید بر تمایل خود برای گفت وگو با چین، خاطرنشان کرد: تایپه در مقابل تهدیدات عقب‌نشینی نمی‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85198088/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85