تایوان جنگنده‌های چینی را به عبور از خط میانی متهم کرد
تهران- ایرنا- وزارت دفاع تایوان اعلام کرد در ۲۴ ساعت گذشته هشت جنگنده چینی از خط میانی منطقه عبور کرده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85331339/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B7-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF