تایوان از شناسایی یک هواپیما و کشتی‌های جنگی چین خبر داد


تهران- ایرنا- وزارت دفاع تایوان همزمان با محکومیت دیدار مقام‌های آمریکایی با رئیس دولت تایپه توسط چین، از شناسایی یک هواپیمای ضد زیردریایی و سه کشتی جنگی پکن در اطراف تایوان خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85075314/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF