تایلند از میانجی‌گران آزادی اسرایش در غزه قدردانی کرد


تهران- ایرنا- وزارت امور خارجه تایلند در بیانیه‌ای با اعلام آزادی ۲۳ نفر از شهروندان این کشور که در جنگ غزه اسیر شده بودند از میانجی‌گران آن قدردانی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85302060/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF