تاکید پیونگ یانگ بر روابط محکم خود با روسیه باوجود هشدارهای آمریکا


تهران- ایرنا- کره شمالی اعلام کرد روابطش با روسیه باوجود هشدارهای آمریکا درباره انتقال سلاح جنگی، محکم و قوی باقی خواهد ماند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85287094/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%DA%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7