تاکید پکن بر تقویت روابط با طالبان
تهران– ایرنا – معاون بخش آسیایی وزارت خارجه چین با سفیر طالبان دیدار کرد و ضمن تاکید پکن بر تقویت روابط با طالبان، دو طرف درباره مسائل بازرگانی و کنسولی میان دو کشور گفت‌وگو کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85367970/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86