تاکید فیلیپین بر پایبندی به سیاست «چین واحد»
تهران– ایرنا– وزارت خارجه فیلیپین امروز پس از ابلاغ تبریک رئیس جمهور این کشور به لای چینگ-ته، منتخب انتخابات ریاستی تایوان، بر سیاست «چین واحد» فیلیپین تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85355662/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF