تاثیر نشست سه جانبه چین، ژاپن و کره جنوبی بر افزایش همکاری‌های اقتصادی


تهران -ایرنا- یک کارشناس چینی با اشاره به توافق چین، ژاپن وکره جنوبی برای مذاکرات سه جانبه در آخر سال جاری میلادی، تاکید کرد که این نشست می تواند انگیزه همکاری های اقتصادی و ثبات در منطقه را افزایش دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85181978/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C