بی اعتنایی پکن به درخواست واشنگتن برای پیوستن به ائتلاف دریایی جدید در دریای سرخ
تهران- ایرنا- نشریه پولیتیکو در گزارشی با اشاره به سخنان وانگ یی وزیر خارجه چین در رابطه با درخواست واشنگتن برای پیوستن چین به ائتلاف دریایی جدید در دریای سرخ، اظهارات وزیر خارجه چین را نشانه بی‌اعتنایی و جواب منفی پکن به درخواست واشنگتن دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85329430/%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C