بیش از هزار پروژه در کامبوج، منتظر همکاری سازنده شرکت‌های ایرانی
تهران- ایرنا- در جریان ملاقات‌هایی که بین سفیر جمهوری اسلامی ایران در ویتنام و کامبوج با پنج وزیر کامبوجی صورت گرفت، بیش از هزار پروژه بررسی شد و مقامات این کشور آسیای جنوب شرقی در اجرای پروژه‌ها از حضور و مشارکت شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران ایرانی استقبال کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85358391/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AC-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C