بیشترین کاهش واردات غذاهای دریایی کره جنوبی از ژاپن در ۱۲ سال اخیر
تهران- ایرنا- اطلاعات منتشر شده از گمرک کره جنوبی نشان می‌دهد واردات غذاهای دریایی کره جنوبی از ژاپن بیشترین کاهش را در سال گذشته از سال ۲۰۱۲ تاکنون به ثبت رسانده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85367975/%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84