بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین ۲۴ مهر برگزار می‌شود

برگزاری اجلاس کنگره حزب کمونیست چین یکی از مهم ترین رویدادهای جهان در این روزها به شمار می رود و به دلیل اهمیت آن، کشورهای مختلف جهان از جمله غربی ها با حساسیت و دقت بالایی این رویداد مهم و اخبار مرتبط با آن را دبنال می کنند.

با توجه به پیشرفت ها و توسعه چشمگیر چین به ویژه در سال های اخیر در زمینه های گوناگون، به نظر می رسد در بیستمین کنگره حزب کمونیست چین، شی جین پینگ رئیس جمهوری کنونی و نیز دبیرکل حزب کمونیست به عنوان حزب حاکم این کشور، بار دیگر به عنوان دبیرکل این حزب انتخاب شود و برای سومین دوره پنج ساله متوالی، به عنوان رئیس حزب حاکم و رئیس جمهوری، سکان هدایت کشورش را بدست گیرد.

به گزارش روز شنبه ایرنا، این اجلاس بزرگ داخلی چین هر پنج سال یک بار برگزار می شود و یکی از مهم ترین تصمیم هایی که در آن اتخاذ می شود، درباره انتخاب دبیرکل جدید حزب کمونیست چین به عنوان حزب حاکم این کشور است .

رسانه های غربی که به عنوان بازوی تبلیغاتی دولت های متبوع خود، همواره به دنبال انعکاس چهره ای منفی از چین برای مخاطبان با هدف مقابله با چین و مانع تراشی در مسیر توسعه برق آسای این کشور هستند، این روزها نیز از زاویه های خاص ، به موضوع بیستمین کنگره حزب کمونیست می پردازند.

رسانه های بین المللی از چند روز قبل ، بیش از پیش نگاه خود را به سمت چین با محوریت کنگره حزب کمونیست متمرکز کرده اند و منتظر مخابره اخبار مرتبط با تصمیم ها و اتفاق های مهمی هستند که قرار است در این کنگره رخ دهد.

با توجه به شرایط کنونی جهان ، جنگ اوکراین و سایه سنگین تبعات سیاسی، اقتصادی ، غذایی، انرژی و … آن بر جهان و نیز نقش چین به عنوان یکی از محوری ترین کشورها در حوزه اقتصاد و فناوری جهان، جلسه بیستمین کنگره حزب کمونیست جهان از اهمیت بیشتری نسبت به دوره های قبل برخوردار است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84912420/%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DB%B2%DB%B4-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF