بیانیه ی سئول ، واشنگتن و اتحادیه اروپا علیه آزمایش موشکی کره شمالی
تهران- ایرنا- آمریکا، کره جنوبی، ژاپن و اتحادیه اروپا در بیانیه ای شلیک موشک بالستیک میانبرد توسط کره شمالی را محکوم کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85355530/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%DB%8C-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87