بولتون: چین برنده بزرگ جنگ اوکراین است/ مخالفت جدی با بازگشت ترامپ به قدرت


تهران- ایرنا- جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی کاخ سفید گفت که تاکنون چین برنده بزرگ جنگ اوکراین بوده و به دقت درحال بررسی و نظارت است که آمریکا و ناتو چه کار می‌کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85039691/%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA