بوئینگ این بار در ژاپن حادثه آفرید
تهران- ایرنا- درحالی که کمتر از ۲ هفته از حادثه هوایی منجر به مرگ پنج نفر در یکی از فرودگاه‌های توکیو می‌گذرد، یک هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ دیگر در مرکز ژاپن حادثه آفرید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85352781/%D8%A8%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF