به دنبال تیرگی روابط آمریکا و چین؛ ایتالیا به‌ دنبال خروج از طرح کمربند و جاده پکن است


تهران- ایرنا- جورجیا ملونی نخست‌وزیر ایتالیا به کوین مک کارتی رئیس کنگره آمریکا اطمینان داده که اگرچه هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است اما دولت او قصد دارد از طرح کمربند و جاده چین خارج شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85106837/%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B2