بلینکن: آمریکا از استقلال تایوان حمایت نمی‌کند


تهران -ایرنا- «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا پس از دیدار با مقامات ارشد چین اعلام کرد که واشنگتن از استقلال تایوان حمایت نخواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85145411/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF