بریکس؛ جهان روی ریل دلار زدایی


تهران – ایرنا – کشورهای عضو پیمان بریکس به قدرت های اقتصادی نوظهور جهان معروف هستند، اراده‌ی جدی دارند دلار آمریکا را از گردونه اقتصاد جهان خارج کنند؛ رشد فزاینده تحریم‌های آمریکا علیه کشور و استفاده ابزاری و سیاسی واشنگتن از دلار، اراده بریکس و سایر کشورها همسو با این پیمان را برای دلارزدایی دوچندان کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85150003/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C