برتری دو برابری سرمایه‌گذاری چین بر روسیه در آسیای میانه
تهران – ایرنا – بانک توسعه اوراسیا امروز دوشنبه در گزارشی اعلام کرد میزان سرمایه‌گذاری چین در آسیای میانه ۲.۳ برابر بیشتر از سرمایه گذاری‌ روسیه در این منطقه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85332486/%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87