برترین شرکت‌های تولیدکننده تراشه در چین زیان کردند
تهران-ایرنا- یکی از رسانه‌های چینی اعلام کرد که شرکت‌های‌ «لونگ‌سون» و «کامبریکون» که در تولید تراشه در چین فعالیت می کنند، در طول یک سال گذشته به ترتیب ۳۱۰ و ۹۲۴ میلیون ضرر کرده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85370987/%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF