بحران سوخت؛ روایت رسانه چینی از تبعات تحریم آمریکا علیه مردم سوریه


تهران – ایرنا – خبرگزاری چینی شین هوا در گزارشی با بیان اینکه در بحبوحه بحران سوخت و مشکلات ناشی از تحریم‌های ایالات متحده، سوری‌ها باید راه‌حل‌هایی برای جبران کمبود گازوئیل و گاز بیابند بطوریکه ناچار شده اند به سوخت هیزم روی آورند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84988790/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85