بحران اقتصادی، دستاورد حکومت نظامی میانمار بعد از سه سال
تهران – ایرنا – اوراسیا ریویو در گزارشی با اشاره به ناکامی‌های حکومت نظامی میانمار نوشت که اقتصاد این کشور از زمان کودتای ۱ فوریه ۲۰۲۱ که «دولت اتحادیه ملی برای دموکراسی» را سرنگون کرد، ۱۰ تا ۱۲ درصد کاهش یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85355167/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84