بایدن با هدف چین ستیزی به ویتنام می رود


تهران- ایرنا – جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا درحالی که واشنگتن به دنبال تقویت روابط با ویتنام با هدف تلاش برای مقابله با افزایش نفوذ چین در منطقه است از برنامه خود برای سفر به این کشور آسیای جنوب شرقی خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85193607/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF