بازگشایی دفاتر یادبود شهدای کرمان در اندونزی و ویتنام
تهران- ایرنا- سفارت‌های ایران در اندونزی و ویتنام از بازگشایی دفتر یادبود شهدای کرمان در نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در این کشورها خبر دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85344569/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85