باران شدید، موجب قطع برق ۴ هزار خانوار در پایتخت کره جنوبی شد


تهران- ایرنا- ستاد مرکزی مقابله با بحران در کره جنوبی با اعلام هشدار سراسری، از بارش شدید باران و قطع برق ۴ هزار خانوار در سئول پایتخت این کشور خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85169293/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%D8%AF