ایران رسما عضو سازمان همکاری شانگهای شد


تهران – ایرنا – عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای روز سه شنبه ۴ تیرماه در بیست و سومین نشست سران این سازمان به ریاست هند رسما اعلام شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85159764/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AF