ایران، مهمان ویژه جشن روز زن در اندونزی
تهران- ایرنا- معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، با حضور در جشن روز زن در کشور اندونزی در این اجلاس سخنرانی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85329569/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C