اندونزی: دنیا باید به سرعت برای پناهجویان روهینگیا کاری کند
تهران – ایرنا – معاون کمیته همکاری‌های بین پارلمانی مجلس اندونزی اعلام کرد که تمام جهان به ویژه کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آ. سه. آن) باید برای مسائل میانمار و روهینگیا اقدامات ملموسی انجام دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85339303/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF