اندونزی: جنگ و نسل‌کشی در غزه غیرقابل تحمل است


تهران – ایرنا – رئیس‌جمهوری اندونزی امروز دوشنبه اعلام کرد جنگ و نسل‌کشی مانند وضعیت کنونی غزه در دنیای امروز باورنکردنی و وحشتناک است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85304540/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D9%86%D8%B3%D9%84-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA