انتخابات تایوان آغاز شد/ انتظار تایپه برای مشارکت بیش از ۷۵درصدی
تهران- ایرنا- رای‌گیری در انتخابات ریاستی و پارلمانی تایوان که چین آن را «انتخاب بین جنگ و صلح» توصیف کرده از صبح امروز (شنبه ۲۳ دی‌ماه) در این جزیره آغاز شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85352060/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B7%DB%B5%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C