امیرعبداللهیان: به زودی عازم پاکستان خواهم شد
تهران-ایرنا- وزیر امور خارجه گفت: متعاقب اتفاقات اخیر، بنده به زودی عازم پاکستان خواهم شد و آقای احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی هم عازم عراق می‌شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85367831/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%AF