افزایش ۵۴ درصدی حجم تجارت منطقه خودمختار سین‌کیانگ چین و آسیای میانه
تهران – ایرنا – منطقه خودمختار سین‌کیانگ چین حجم تجارت با پنج کشور آسیای میانه را در سال ۲۰۲۳ به ۵۴ درصد افزایش داده است؛ این شاخص برای تاجیکستان ۹۸ درصد اعلام شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85330227/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B5%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C