افزایش ویروس‌های تنفسی در کودکان چینی و هشدار پکن


تهران – ایرنا- کمیسیون آموزش پکن در کشور چین از افزایش ویروس‌های تنفسی کودکان خبر داد و از تمام مدارس این استان خواست حفظ سلامتی دانش‌آموزان را در اولویت قرار دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85303464/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%DA%A9%D9%86