افزایش ورشکستگی‌ها در ژاپن در بحبوحه کمبود نیروی کار و تورم
تهران – ایرنا – یک آژانس تحقیقاتی اعلام کرد تعداد ورشکستگی‌های شرکت‌ها در ژاپن در سال ۲۰۲۳ افزایش یافت و برای اولین بار در چهار سال گذشته به ۸ هزار رسید. رشد قیمت مواد اولیه و افزایش دستمزد از جمله مقصران اصلی این شکست‌ها قلمداد می‌شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85355699/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%AD%D9%87-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85