افزایش تقاضای گاز طبیعی مایع در آسیا قیمت آن را بالا نبرده است


تهران- ایرنا- افزایش تقاضای گاز طبیعی مایع (LNG) در کشورهای اصلی واردکننده در آسیا و اروپا برای بالا بردن قیمت روز آن کافی نبوده و همچنان درحال افت است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85289813/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA