افزایش بودجه نظامی ژاپن برای تقویت قابلیت تهاجمی
تهران- ایرنا- دولت ژاپن بودجه نظامی را بیش از ۱۶ درصد در سال آینده میلادی افزایش می‌دهد تا استقرار موشک‌های دوربرد که قادر به هدف قرار دادن چین و کره‌شمالی هستند را سرعت بخشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85330215/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%DB%8C