اعلام حمایت اندونزی از فلسطین در دادگاه بین‌المللی
تهران – ایرنا – وزیر امورخارجه اندونزی امروز سه‌شنبه تاکید کرده است که این کشور با تلاش برای اجرای قانون در دیوان بین المللی دادگستری در شهر لاهه به اقدامات موثر خود برای حمایت از فلسطین در زمینه اشغالگری اسرائیل ادامه خواهد داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85356247/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C