اعلام آمادگی پکن در همکاری با جامعه بین‌المللی برای برقراری ثبات در یمن
تهران- ایرنا- معاون وزیر امور خارجه چین گفت که کشورش برای همکاری با جامعه بین‌المللی برای گسترش سریع صلح و ثبات در یمن آماده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85371429/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA